Interessante links

www.tandartsplein.nl, voor het bestellen van al uw mondverzorgings artikelen
www.ivorenkruis.nl, voorlichting over de mondverzorging
www.mondhygienisten.nl, beroepsvereniging voor mondhygienisten
www.nmt.nl, beroepsvereniging voor tandartsen
www.kvpa.nl, kliniek voor parodontologie te Amsterdam
www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl, geregistreerde mondhygienisten
www.tandartstarieven.nl, landelijke tandartstarieven