De praktijk

De behandeling

Wij zijn in onze praktijk met meerdere mondhygiënisten werkzaam. In principe worden al uw behandelingen door dezelfde mondhygiënist uitgevoerd. Bij (plotselinge) afwezigheid van uw mondhygiënist, kan uw behandeling worden overgenomen door een van de andere mondhygiënisten. Indien deze overname niet mogelijk is of indien u deze overname niet wenst, dan wordt de afspraak in overleg met u verzet.

Vergoeding van de kosten van de behandeling door uw ziektekostenverzekeraar

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering, komen de kosten van de behandelingen geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Wij raden u aan om uw polisvoorwaarden na te kijken. Voor personen jonger dan 18 jaar geldt in principe dat de basisverzekering de kosten van behandelingen dekt.

Overleg met uw tandarts

Omdat u voor uw mondzorg zowel bij ons als bij uw tandarts onder behandeling bent, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er overleg tussen uw mondhygiënist en uw tandarts plaats vindt. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan uw tandarts na afloop van uw behandeling bij ons. Wanneer u bezwaar heeft tegen een rapportage aan uw tandarts, dan verzoeken wij u uw bezwaar schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Overleg met andere zorgverleners

Soms kan als gevolg van uw gezondheid de noodzaak aanwezig zijn dat wij ook contact opnemen met uw andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Wij zullen dit contact eerst tot stand brengen na overleg met u.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn dagelijks van 9.00 tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0297-566224. Buiten de genoemde uren kunt u uw boodschap op het antwoordapparaat inspreken met vermelding van uw naam en uw telefoonnummer. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.